Achter elk dossier dat GSJ behandelt, staat een team van zo'n 60 gespecialiseerde advocaten. Het motto “Gedeelde kennis is dubbele kennis” heeft gemaakt tot wie we zijn: één van de grotere advocatenkantoren in Vlaanderen waarbij uitwisseling van kennis en samenwerking centraal staat. Een ideaal kantoor om een boeiende, professionele carrière uit te bouwen.
Steeds vaker vereist de behandeling van een dossier de inbreng van meerdere advocaten met specifieke kennis. Dankzij de zes overlappende vakgroepen kan elke advocaat van GSJ beroep doen op de inbreng van collega’s uit andere domeinen. Zo zijn we actief binnen zes vakgebieden, waarin iedereen zijn of haar specialisatie ten volle kan ontwikkelen:

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht
  • Bestuurs- en Omgevingsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Onroerend goed, Aannemingsrecht en Overheidsopdrachten
  • Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht
  • Sociaal en arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrecht

Binnen deze vakgebieden komen bovendien diverse submateries aan bod, waarin de advocaten van GSJ een gedegen expertise hebben uitgebouwd. Daarbij kan verwezen worden naar subspecialisaties zoals vennootschapsrecht, distributie en commerciële contracten, mede-eigendom en appartementsrecht, tucht, intellectuele eigendomsrechten en media, overheidsopdrachten of PPS.
GSJ advocaten groeit, verjongt en innoveert. Een jaar geleden verhuisden we naar het duurzame en moderne kantorencomplex Post X in Antwerpen-Berchem. Een duidelijke keuze voor een professionele werkomgeving en een uitstekende bereikbaarheid voor cliënteel en medewerkers.
Meer informatie over ons kantoor, onze advocaten of sfeerbeelden van onze nieuwe inrichting? Ontdek het op www.gsj.be!