THE RIGHT DIMENSION FOR YOUR LEGAL SOLUTIONS

Van Olmen & Wynant is een onafhankelijk advocatenkantoor dat staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening op maat van de cliënt. Het kantoor legt zich toe op het vennootschapsrecht en het sociaal recht. Met een sterk gemotiveerd team van ervaren en meertalige advocaten bieden wij gespecialiseerd advies aan voornamelijk grote en middelgrote bedrijven en start-ups, zowel in binnen als buitenland. Wij streven ernaar om onze cliënten te voorzien van duidelijke analyses en praktische adviezen. Wij werken met onze cliënten op basis van een persoonlijke relatie uitgaande van vertrouwen en kennis van hun specifieke noden. Deze combinatie van professionalisme en pragmatisme laat ons toe om onze cliënten op een efficiënte manier het beste advies te bezorgen. Het kantoor heeft daarnaast uitstekende internationale contacten. Voor projecten waar samenwerking met buitenlandse advocatenkantoren vereist is, voeren we een compleet onafhankelijke beoordeling uit om de beste advocaat voor die specifieke zaak te selecteren. Van Olmen & Wynant is bovendien één van de stichtende leden van L&E Global, een internationaal netwerk van niche-advocatenkantoren gespecialiseerd in sociaal recht. Van Olmen & Wynant telt een 40-tal advocaten en medewerkers. Samen vormen zij een hecht team dat streeft naar de meest efficiënte oplossing voor zijn cliënten.


Meer informatie kan u vinden op www.vow.be.
info@vow.be
Tel: + 32 2 644 05 11 | Fax: +32 2 646 38 47
Louizalaan 221 | B-1050 Brussel

 

Van Olmen & Wynant est un cabinet d’avocats indépendant, qui vise à offrir des services de qualité, adaptés à chaque client. Notre cabinet se focalise sur le droit des sociétés et le droit social. Grâce à notre équipe motivée d’avocats expérimentés et multilingues, nous fournissons des conseils spécialisés aux grandes et moyennes entreprises, ainsi qu’aux start-ups, tant en Belgique qu’à l’étranger. Nous nous efforçons de satisfaire nos clients en fournissant des analyses claires et des conseils pratiques. Nous collaborons avec nos clients sur la base d’une relation personnelle, fondée sur la confiance et la connaissance de leurs besoins spécifiques. Cette combinaison de professionnalisme et de pragmatisme nous permet de fournir efficacement les meilleurs conseils. Notre cabinet dispose également d’un excellent réseau de contacts internationaux. Pour les projets où une collaboration avec des cabinets d’avocats étrangers est nécessaire, nous procédons à une évaluation objective en toute indépendance afin de trouver le meilleur avocat pour chaque projet spécifique. Van Olmen & Wynant est d’ailleurs l’un des membres fondateurs de L&E Global, une alliance internationale de cabinets d’avocats spécialisés en droit social.Van Olmen & Wynant compte une quarantaine d’avocats et de collaborateurs. Ils forment ensemble une équipe soudée, qui vise à trouver les solutions les plus efficaces pour leurs clients.

Vous trouverez davantage d’informations sur www.vow.be.
info@vow.be
Tél : + 32 2 644 05 11 | Fax : +32 2 646 38 47
Avenue Louise 221 | B-1050 Bruxelles