De Voorzorg Limburg

De Voorzorg Limburg is de Limburgse afdeling van de socialistische mutualiteiten. De meeste mensen weten dat zij bij het ziekenfonds terechtkunnen met hun ‘doktersbriefjes’ of getuigschriften voor verstrekte hulp. Maar een ziekenfonds is meer dan dat. Een ziekenfonds is een niet door winst gedreven (non-profit) organisatie met een aantal wettelijk omschreven opdrachten:

  1. het uitvoeren van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen evenals het medebeheer ervan
  2. het financieel tussenkomen voor de leden in de kosten voor medische zorg en preventie en het toekennen van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
  3. het verlenen van hulp, voorlichting en bijstand met het oog op het bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal welzijn.