AE is een consultancy organisatie die haar klanten helpt om hun competitieve positie te versterken. We doen dit door samen met hen nieuwe en innoverende business modellen uit te werken en door hun business activiteiten en ICT-diensten te aligneren.